dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Páté zasedání zastupitelstva města Dačic

Dačické zastupitelstvo - illustrační foto

Dne 15. června 2015 se uskutečnilo páté zasedání zastupitelstva města Dačic v tomto volebním období. Program obsahoval celkem 38 bodů, které se z velké části týkaly nakládání s městským majetkem.

Bezesporu zásadním bodem bylo schválení závěrečného účtu města za rok 2014, který nebyl nikým z přítomných zastupitelů rozporován, stejně jako účetní uzávěrka města k 31. 12. 2014. Oba body byly jednoznačně schváleny. Pro obyvatele města Dačic byl jistě významným bodem prodej pozemků v lokalitě Za školou, kdy bylo v první etapě schváleno šestnáct případů a zároveň došlo k úpravám Zásad prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za školou v Dačicích. Ta spočívá především v rozšíření způsobů platby kupní ceny, což by mělo otevřít možnosti plateb pro dražší pozemky. Lokalitě Za školou se věnoval též bod pojmenování nových ulic – Dačice budou tak mít tři nové ulice – J. K. Rada, K. Dalberga, V. Fuky. Největší diskuse byla ohledně pojmenování ulice podle rodu Dalbergů, kdy se zastupitelé nakonec přiklonili k návrhu vztáhnout název ke konkrétní postavě Karla Dalberga. Osobně jsem rád jednak za to, že zastupitelé napodruhé respektovali hlasování v anketě občanů a zároveň že se město přihlašuje k významným osobnostem zdejších dějin. Zastupitelé jednali také o udělení Cen města Dačic, kdy byl oceněn oddíl kuželek – dorostenci TJ Centropen, kteří se stali mistry republiky. Dalším oceněným byl v kategorii výchova a vzdělání Josef Doležal a za mimořádný čin – záchranu lidského života včasným ohlášením požáru paní Marie Šedová. Zastupitelstvo se též věnovalo zprávě kontrolního výboru, který aktuálně řeší záležitost kontrol v rámci hospodaření Městského kulturního střediska. Z této zprávy bylo zřejmé, že kontroly budou dále ještě pokračovat.

V závěrečném bodě diskuse a interpelace padaly informace o jednání o obchvatu města na úrovni Jihočeského kraje, kdy se vedení města snaží najít realistickou variantu, a to i přes mnoho objektivních potíží. Dopravní situaci se také vzhledem k uzavírce mostu přes řeku Dyji věnovaly i další příspěvky v diskusi. Závěrem je třeba zmínit jen drobnou, ale důležitou poznámku, že i přes mnohé zásadní body se diskuse zastupitelstva nesla ve věcném duchu všech přítomných členů zastupitelstva.

17.06.2015
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus