dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Dubnové dačické zastupitelstvo

Dačické zastupitelstvo - ilustrační foto

Dubnové dačické zastupitelstvo mělo na programu zasedání konaného 10. dubna 2017 celkem 24 bodů, přičemž kromě procedurálních bodů a nakládání s majetkem města byly bezpochyby hlavním bodem úspěšné dotace na několik dačických projektů.

První z nich byla skvělá zpráva o dotaci na výstavbu zcela nové budovy pro mateřskou školu Za Lávkami, na kterou se podařilo získat příspěvek ve výši více než 49 milionů korun. Celkové náklady akce by se měly pohybovat ve výši přes 56 milionů. Jde přitom o částku před výběrovým řízením na dodavatele. V každém případě by měla být již v srpnu 2018 v Dačicích zcela nová a moderní mateřská škola s kapacitou více než 90 dětí. Jedná se o dobrou zprávu nejen z hlediska investice, ale i směrem k budoucím generacím.

Druhá dotace – sdružená z prostředků ministerstva vnitra a Jihočeského kraje – se bude týkat nové hasičské zbrojnice pro dačické dobrovolné hasiče. Dotace ve výši 7,5 milionu bude doplněna více než 9 miliony z rozpočtu města a celková investice je projektována na více než 17 milionů korun. Aktuálně probíhá soutěž – a je snad šance i na nižší nabídkovou částku. Každopádně by měli mít dačičtí dobrovolní hasiči novou zbrojnici již v roce 2017. Oba body s sebou samozřejmě nesly nutnost rozpočtových změn, jednalo se však o jednoznačně dobré zprávy, které zároveň svědčí o schopnostech i aktivitě vedení dačické radnice. Dále bylo na programu zastupitelstva zakoupení objektu i pozemku od Teplospolu Dačice, přičemž objekt chce město využít pro vybudování parkovacích míst. Také tento záměr byl zastupitelstvem schválen.

Dubnové dačické zastupitelstvo tak přineslo hned několik dobrých zpráv pro budoucí rozvoj a život města Dačic. Dovolím si končit přáním, aby to nebyla v tomto volebním období výjimka.

11.04.2017
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus