yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

300 let od vzniku poutního místa v Kostelním Vydří

Mše sv. v Kostelním Vydří - foto (c) Dominik www.bouma.cz

Část čtvrtá - Poutní místo

Založení kaple v roce 1709 náleží do období baroka, kdy se jako projev zbožné horlivosti nově rozvíjel zájem o pouť, o zbožné putování. Zatímco v dřívějších staletích se jednalo o pouti do velké dálky (do Říma, Compostelly nebo do Jeruzaléma), v době barokní vznikla řada poutních míst přímo v našich zemích a ohniskem těchto nových poutních svatyní se stal často právě obraz, kterému se dostalo přídomku "milostný", tedy zprostředkující Boží "milosti," projevy Boží přízně. Naprostá většina těchto nových poutních míst byla místa mariánská.

Díky poutním místům kraj, ve kterém lidé doby barokní žili svůj každodenní život, a nebo kraj docela nedaleký, byl jimi vnímán jako v jistém smyslu posvěcený a napomáhající k posvěcení. V očích tehdejších lidí se kraj jejich domova jevil jako síť (zcela dosažitelných) míst, na nichž se obrazně řečeno nebe dotklo země (počátkem poutních míst byly různé "milosti", tj. zázračné události, ochrana v tísni, vyslyšení modliteb, uzdravení) a na nichž (a právě na nich!) stojí za to opět vzhlížet ze země k nebi.

Tak i skrovná kaple na návrší nad Kostelním Vydřím se záhy stala poutním místem, přitahujícím stále více poutníků. Zmínili jsme, že ve 30. letech byla kaple zvětšena a bylo získáno dovolení sloužit v ní mše svaté. Od roku 1752 tu v dostavěné rezidenci už bydlel a působil kněz, od roku následujícího měl status faráře. O přílivu poutníků svědčí postupná dostavba areálu, ale i v archivu dochované neuskutečněné stavební plány a zápisy ve farní kronice. V roce 1780 prý do Vydří přišlo 29.000 poutníků! Výmluvným svědectvím jsou i dochované stížnosti dačického duchovenstva na to, že věřící z Dačic odcházejí na bohoslužby do Kostelního Vydří.

07.07.2009
autor: Gorazd Cetkovský komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus