dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů

Kniha Pavla Juříka - Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů

Křest knihy, na kterou se čekalo

Na počátku byl velký zájem o historii a také dřívější nezájem profesionálních historiků o dějiny české šlechty. To byly dva hlavní důvody, proč před časem napsal ekonom a uznávaný odborník na platební karty Pavel Juřík pozoruhodnou publikaci „Jihočeské dominium, Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních Čechách“.

Je přirozené, že při psaní obsáhlého díla získal řadu poznatků a podnětů, které se do něj prostě „nevešly“. A tak po čase ke čtenářům putovala další jeho práce „Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů“. Při jejím psaní bylo pro autora silným impulsem časté spříznění jihočeských Schwarzenbergů s moravskými Liechtensteiny a také to, že o historii tohoto rodu se u nás i po roce 1990 téměř mlčelo.

Zájem čtenářů, ale i odborné veřejnosti, přispěl k tomu, že letos vychází další díl „dominií“. Po jihočeském a jihomoravském zaměření předchozích svazků tentokrát Pavel Juřík zamířil do míst, kde se tyto historické enklávy potkávají, na českomoravské pomezí. „Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů“ provedou čtenáře jejich sídly v Jindřichově Hradci, Telči, Slavonicích a řadou dalších míst. To proto, že autor se tentokrát neomezil jen na rody v názvu publikace, ale věnoval se také třeba dačickým Krajířům z Krajku a dalším.

Je logické, že po červencovém křtu knihy v Jindřichově Hradci se tato čest dostane i druhému hlavnímu městu dominia, Telči. Bude to v pátek 13. srpna a samozřejmě za účasti autora.

Krátké představení autora publikace:
Pavel Juřík pochází z Prahy. Po absolvování Vysoké školy ekonomické se v letech 1990-1998 podílel na zavádění prvních mezinárodních platebních karet a bankomatů zapojených do systému MasterCard a později i Visa a American Express. V letech 1990-2001 stál v čele Sdružení pro bankovní karty. V bankovnictví pracuje dodnes. Na téma platebních karet napsal pět publikací. Obsahem není jen technologie nebo marketing platebních karet, ale také jejich historie, která sahá kupodivu až do konce 19. století. Historie je velkým koníčkem Pavla Juříka. Z něj pramení jeho další publikační počiny věnované především české šlechtě a jejím sídlům.

05.08.2010
autor: Oldřich Zadražil komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus