yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Pouť k pramenu Moravské Dyje

Letecký snímek s místem, kde pramení Moravská Dyje

Katolická církev v naší zemi se připravuje na veliké jubileum, které budeme prožívat v roce 2013. Bude to právě 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Našim slovanským předkům přinesli věrozvěstové ze Soluně víru, písmo a ve slovanském písmu zaznamenané biblické poselství.

Pramen Moravské Dyje - foto Ing. Jan JelínekNa velké jubileum se chceme dobře připravit. Letošní rok má být zaměřen na svátost křtu. Křest zdůrazňuje náboženskou symboliku vody.

Moravská Dyje (a po soutoku s Německou Dyjí v Raabsu Dyje) je hlavní řekou brněnské diecéze. Má v ní jeden ze svých dvou pramenů, protéká 60 farnostmi a snad kromě 3 farností je celá brněnská diecéze povodím řeky Dyje.

Hodnověrné doklady o tom, že by v našem regionu působili sv. Cyril a Metoděj, neexistují. Na druhé straně je jisté, že staré cesty vedly kolem řek. Tradice spojované s kaplí sv. Vojtěcha při silnici z Telče do Třeště či s Cyrilometodějskou kazatelnou v třešťském kostele nesou také své historické poselství.

S přihlédnutím k všem těmto souvislostem se farnosti ze Znojma jako největšího města ležícího na Dyji rozhodly uspořádat Pouť k pramenům, na kterou zvou všechny zájemce. Pouť se uskuteční ve středu 6. července 2011 přímo u pramene Moravské Dyje. Od 10 hod. se bude modlit růženec za všech 60 farností, kterými Dyje protéká, a od 10:30 hod. bude mše svatá s požehnáním vody a obnovou křtu.

Parkovat bude možno na vyhrazené louce při silnici Třešť – Panenská Rozsíčka.

Dačice jsou jedním z největších měst, která leží přímo na Moravské Dyji. Tato pouť bude tedy i pro nás a o nás.

01.07.2011
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus