dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Žijící paměti Slavonicka

Rodina Kušlova z Mutné - zdroj www.slavonice-zlabings.eu

V pondělí 20. února 2012 se uskutečnila ve slavonické staré škole (dnes Institut Slavonice) na dolním náměstí úvodní prezentace projektu s názvem „Žijící paměti Slavonicka“. Do konferenčního sálu si našlo cestu cca 50 posluchačů nejen ze Slavonic.

Výše zmíněný projekt Centra pro budoucnost, občanského sdružení Slavonická renesanční společnost a rakouského spolku Lepschi je dalším z řady přeshraničních projektů, které byly na Slavonicku po roce 1989 realizovány – Návrat paměti krajiny, Zapomenutý všední den, Setkání rodáků ve Slavonicích 2004. Projekt „Žijící paměti Slavonicka“, jak již napovídá název, je zaměřen na získávání autentických vzpomínek jak ve formě fotografií, tak v podobě audio a video nahrávek.

Součástí úvodní prezentace projektu byla přednáška historika Davida Kovaříka s názvem „Druhý odsun aneb přesídlení obyvatel z hraničního pásma v okolí Slavonic (1951 – 1953)“. Myslím si, že se posluchači dozvěděli mnoho zajímavých, dosud téměř neznámých informací. Jedná se totiž o historické události, o nichž se dlouhá léta nemluvilo a mluvit nesmělo. Hlavní příčinou byl fakt, že postiženými byli tentokrát v drtivé většině Češi, často starousedlíci. Na rozdíl od tradovaného klišé, které se snaží smýt vinu za excesy při odsunu Němců bezprostředně po válce tím, že mluví o odplatě za odsun Čechů v roce 1938, se posluchači dozvěděli, že většina českého obyvatelstva Slavonicka zůstala po roce 1938 ve svém původním bydlišti. V očích poválečných novoosídlenců se tím stali nespolehlivými, což vedlo často k jejich přesídlení na počátku 50. let.

Po přednášce následovalo krátké představení webu www.slavonice-zlabings.eu, na kterém by se postupně měly objevovat výsledky projektu – texty, fotografie, zvukové záznamy i video nahrávky.

Od 19:30 byl promítnut český film Habermannův mlýn, jehož děj se svou tématikou do značné míry shoduje s probíhajícím projektem.

Na závěr je potřeba podotknout, že projekt je realizován za finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Evropského fondu česko-rakouské spolupráce na roky 2007 - 2013.

22.02.2012
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus