dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Hlavní poutě v Kostelním Vydří v roce 2014

Kostelní Vydří

16. července je v církevním kalendáři slaven svátek Panny Marie Karmelské. Tak je také zasvěcen poutní kostel v areálu kláštera v Kostelním Vydří.

Letos připadá tento den na středu. Stalo se již tradicí, že přímo na svátek Panny Marie Karmelské je slavena tzv. kněžská pouť. Ranní mše svatá začne v 8 hod. Následuje hlavní mše svatá v 10 hod., při které se kněží a poutníci setkávají se svým biskupem. Letos nastane výjimka, celebrantem hlavní mše bude královéhradecký biskup Jan Vokál.

O víkendu pak proběhne v Kostelním Vydří hlavní pouť. Poutní církevní slavnosti budou zahájeny v sobotu 19. července 2014 v 19 hod. mší svatou, po které bude možnost k noční adoraci v prostorách kostela.

V neděli 20. července 2014 budou slouženy mše svaté v 7 hod., v 8 hod., v 9:30 hod. a v 11 hod.

Mši svatou v 9:30 hod. bude sloužit P. Vojtěch Kodet. Tuto mši svatou bude přímým přenosem z Kostelního Vydří vysílat Česká televize na 2. programu.
Poutní slavnosti zakončí svátostné požehnání poutníkům v neděli odpoledne ve 14:30 hod.

16.07.2014
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus