dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Zaniklé vesnice nejsou němé 2015

Romava - historický pohled

Karmelitáni z Kostelního Vydří pořádají v sobotu 9. května 2015 Pouť smíření v rámci tradiční akce Zaniklé vesnice nejsou němé. Již několik let se scházejí poutníci z české i rakouské strany hranice, aby si připomněli události 20. století, které tak negativně ovlivnily život obyčejných lidí v českorakouském pohraničí. Tentokrát bude zvlášť připomenuto letošní 70. výročí skončení 2. světové války.

Poutníci se setkají v 10 hod. v kostele v rakouské obci Reingers. Následovat bude prohlídka zdejšího muzea, kde bude absolvována virtuální „procházka“ po vesnici Romavě před jejím zničením komunistickým režimem. Poté se poutníci vydají na pěší putování (cca 7 km) Rakouskem do obce Radschin.

Ve 14.30 hod. začne v obci Radschin odpolední část Pouti smíření modlitbou u kříže na státní hranici u statku Röschlových. Odtud půjde procesí tam, kde stála obec Romava. Na místě bývalé kaple Nalezení svatého Kříže bude od 15 hod. mše svatá. Po mši bude příležitost k setkáním, vzpomínání a popovídání si.

K programu je možno se připojit v kterékoli části. Srdečně zvou karmelitáni společně s přáteli z Rakouska i Česka.

Podrobnější informace, například o tom, kde najdete rakouské obce Reingers a Radschin a místo, kde stávala obec Romava, jsou uvedeny na plakátku.

obrázek - Romavská kaple dnes a dříve

16.04.2015
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus