dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Svatý Jan Nepomucký

Sv. Jan Nepomucký - detail sochy

svatojánské větrání v Lidéřovicích

Svatý Jan Nepomucký patří ke dvěma či třem českým světcům, kteří jsou známi v Evropě i v jiných světadílech. Sv. Jan Nepomucký je např. nejen českým patronem, ale také patronem Bavorska. Spatříte-li kdekoli v cizině u mostu sochu kanovníka s pěti hvězdami kolem hlavy a křížem v ruce, je to s pravděpodobností hraničící s jistotou český světec Jan Nepomucký.

Sv. Jan NepomuckýProč je uctíván? Jan z Pomuku – pod tímto jménem žil svůj život ve 14. století – byl český kněz s důkladnými znalostmi práva církevního i světského, který postupně vystoupal až do funkce generálního vikáře pražského arcibiskupa. Tím byl v té době Jan z Jenštejna, muž velmi spravedlivý a ctihodný. Není proto divu, že arcibiskup měl neustálé rozepře s prchlivým králem Václavem IV. 20. března 1393 dal král zatknout 4 nejvýznamnější spolupracovníky arcibiskupa, nechal je mučit, ba dokonce Jana z Pomuku mučil aktivně sám . Jan z Pomuku mučení nepřežil a byl téhož dne shozen do Vltavy. Jeho tělo vyplavalo a bylo pohřbeno.

Sv. Jan Nepomucký byl opravdovým mučedníkem za práva a svobody církve, byl poctivým spolupracovníkem Jana z Jenštejna, generálním vikářem, který naplnil své poslání v této funkci až k obětování života.

Nedostatečná úroveň znalostí historie, omyly českých kronikářů středověku, rozvrácená státní správa v 15. století i neobsazený pražský arcibiskupský stolec v l5. a 16. století, to vše vedlo k tomu, že oficiální vymezení úcty k Janu Nepomuckému se prosazovalo zdlouhavě a s různými problémy. Kanonizován byl až začátkem 18. věku – svatořečil jej papež Benedikt XIII. 23. března 1729. Jeho svátek 16. května byl kdysi dnem pracovního klidu a zejména v Praze a v Čechách byl oslavován poutěmi a lidovými veselicemi. Již za I. republiky byl den pracovního klidu o jeho svátku zrušen. Za komunistů byl jeho svátek vymazán z kalendáře.

V neděli 10. května 2015 od 14.30 hodin bude v lidéřovickém kostele sv. Linharta další větrání kostela a varhan. Větrání bude věnováno blížícímu se svátku sv. Jana Nepomuckého, je nazváno Svatojánské. Miloš Horník sestavil a přednese pohled na život Jana Nepomuckého a na legendy a svatojánský kult. Písně o svatém Janu Nepomuckém zazpívají Voces Veimelcorum, vokálně instrumentální skupina z Krahulčí.

21.04.2015
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus