dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Červencové poutě v Kostelním Vydří

Kostelní Vydří

Červenec je v Kostelním Vydří každoročně vyvrcholením poutní sezóny. Je tomu tak i v roce 2015. Co tedy nabízí pohled do kalendáře?

Neděle 5. července v areálu kláštera – Pouť mužů
V 9 hodin v sále Domu sv. Josefa přednáška P. Vojtěcha Kodeta na téma „Místo eucharistie v mém životě“.
V 10 hodin v poutním kostele Panny Marie Karmelské mše svatá, kterou slouží P. Vojtěch Kodet.

Neděle 5. července v kostele Navštívení Panny Marie dole v obci Kostelní Vydří
V 8 hodin mše svatá k slavnosti svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy.
Kostel Navštívení Panny Marie v Kostelním Vydří je mnohem starší, než poutní areál na návrší nad obcí. Příležitost prohlédnout si tento kostel je jen, když jsou v něm konány bohoslužby. Kostel je zapsanou kulturní památkou, počátky kostela sahají až k roku 1300.

Neděle 12. července v poutním kostele Panny Marie Karmelské – Malá pouť
Mše svaté v 8 a v 10 hodin.

Čtvrtek 16. července v areálu kláštera v Kostelním Vydří – Kněžská pouť
První mše svatá v 8 hodin v kostele Panny Marie Karmelské.
Hlavní mše svatá v 10 hodin, jejím celebrantem bude brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Za příznivého počasí se mše bude konat venku v areálu kláštera.

Sobota a neděle 18. a 19. července v areálu kláštera v Kostelním Vydří – Velká pouť
V sobotu v 19 hodin mše svatá. Noční adorace v kostele Panny Marie Karmelské.
V neděli budou mše svaté v 7 hod., v 8 hod., v 9.30 hod. a v 11 hod. Zatímco v 7 hod. bude mše svatá v kostele, všechny ostatní budou – pokud to počasí dovolí – v areálu kláštera.
V neděli odpoledne ve 14.30 hodin bude „Velká pouť“ zakončena svátostným požehnáním v kostele Panny Marie Karmelské.

02.07.2015
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus