dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Nové zvony v Knínicích

Horní část věže kostela v Knínicích

Téměř po stu letech bude sestava zvonů ve věži zdejšího kostela Povýšení Svatého Kříže zase kompletní. V průběhu první světové války, v roce 1917, byly dva knínické zvony zrekvírovány. Od té doby se zvony nepodařilo na věž kostela vrátit. Díky štědrosti knínických občanů se to po 99 letech změní.

Nový knínický zvon sv. Cyrila a MetodějeV sobotu 9. dubna 2016 dopoledne zde proběhne svěcení dvou nových zvonů. Odlil je zvonařský mistr Josef Tkadlec z Halenkova. První, větší, o váze cca 350 kg, nese jména svatých Cyrila a Metoděje. Mimo jiných na něm bude text: „Slyšte Slované Slovo! Slovo, které od Boha vyšlo, Slovo jež krmí lidské duše, sílí srdce i rozum a vede k poznání Boha - Prolog Sv. Cyrila“. Druhý menší zvon, o váze cca 250 kg, nese jména svatých Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského.

Starosta Knínic Stanislav Veselý mimořádnou událost blíže popsal: „Od 9 hodin bude možné si nové zvony prohlédnout v kostele. V 10 hodin začne mše sv. za dobrodince, výrobce zvonů a všechny přítomné. Po kázání proběhne vlastní svěcení a podíváme se na vytažení jednoho zvonu na věž. Poté se vrátíme do kostela, kde bude pokračovat bohoslužba. Po ní poprvé uslyšíme nové zvony znít.“ Po svěcení plánují kníničtí setkání všech účastníků slavnosti v okolí kostela a v Obecním domě.

Kostel Povýšení Svatého Kříže je významnou barokní památkou regionu. Do současné podoby byl upraven v letech 1715-1717 z původního kostela sv. Františka Xaverského telčskými jezuity, kteří měli od roku 1654 Knínice v pronájmu.

14.03.2016
autor: Oldřich Zadražil komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus