yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Madona v Jemnici

Detail obrazu Madona z Veveří

V úterý 31. 5. 2016 v 18 hodin, o svátku Navštívení Panny Marie, byla v jemnickém farním kostele sv. Stanislava příležitost se seznámit s příběhem Madony z hradu Veveří. Její prezentaci spojenou se slavením eucharistie a poslední májovou pobožností měl ThLic. Marek Hlávka, toho času farář ve Veverské Bítýšce. Do jeho správy patří i kaple Matky Boží u hradu Veveří. Možná víte, že jeho maminka se narodila v nedalekých Radoticích. On sám rád vzpomíná, že jako malý kluk tam trávil nejedny prázdniny a v neděli chodili na mši sv. do Jemnice. Proto ho potěšilo, že město svého dětství opět navštívil.

Součástí ohlášeného setkání byla i obrazová projekce tohoto skvostu gotického ikonografického umění. Originál vzácného díla byl dosud k vidění jen v pražské Národní galerii, ale nyní - po nekonečných tahanicích - je obraz konečně církvi navrácen a umístěn v diecézním muzeu v Brně na Petrově. Právě tam jsem ho též před nedávnem viděl a velice mě zaujal svým obsahem i historií. Zvláště dvě věci mě z Markova výkladu utkvěly v paměti.

První se týká legendy, která vysvětluje, proč má zobrazený stehlík červenou hlavičku. Vypráví se v ní, že když byl Kristus Pán ukřižován, přiletěl právě tento ptáček, aby ho svým zpěvem potěšil. Při té příležitosti mu vyjmul z  hlavy jeden zalomený trn. To se mu sice podařilo, ale na jeho hlavičku při tom z otevřené ranky skanulo několik kapek krve. Zvláštní význam mají též i jeho rozepjatá křídla. Ty mívá pták obvykle nad hnízdem, když chrání svá mláďata před nepohodou a nebezpečím. Tady je toto obětavé gesto zaměřeno na malé dítko v matčině náručí. Aplikace tohoto výjevu je možná následující. Když nemůžeme pomoci těm, kteří se ocitli v nějaké nouzi, můžeme je alespoň potěšit svou přítomností a tak je zbavit nejméně jednoho bolestného trnu, kterým je samota a beznaděj. I tak lze ochránit člověka před pocitem opuštěnosti a lhostejnosti. Chránit maličké děti je navíc úkol nás všech. Nejedna matka své miláčky sama neuhlídá, zvláště když povyrostou…

Druhá symbolika se vztahuje ke zlaté koruně. Její centrální umístění totiž nekoresponduje se sklonem Mariiny hlavy, ale je spíše součástí zlatého pozadí - které je znakem nebeské slávy. Můžeme proto říci, že po Ježíši Kristu, který byl oslaven svým Otcem, to byla jediná Boží Matka, která „dorostla“ svým lidstvím do božství. Již zde na zemi byla milostiplnou a dokonale spojenou se slávou věčnosti. Proto nezakusila umírání smrtí, ale blaženě zesnula, a tak byla oslavena s tělem i duší. Také my máme možnost uniknout obavám z umírání pohledem víry do otevřeného nebe a každý den se rozhodovat pro hodnoty, jejichž platnost je nadčasová, což jsou skutky živé víry, stálé naděje a obětavé lásky. Říká se, že žádný strom neroste do nebe, ale to se nevztahuje na „věnec slávy“, který máme od Boha připravený v nebi. Svatý Pavel přesně takto vypovídá o závěru svého života, když říká: “Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod.“ (2 Tim 4,7-8)


Připojuji také pozvání na Svatovítskou pouť. Nedělní bohoslužby u sv. Víta 19. června 2016 v 8,00 a 10,00 bude celebrovat P. Guenther Ecklbauer, OMi. Jako oblát Panny Marie působí s ostatními spolubratry řeholníky v Plasích u Plzně.
Patří též ke skupině misionářů Božího milosrdenství, kteří z pověření papeže Františka disponují jeho pravomocemi ohledně odpuštění hříchů. Kontakt s ním je možný všem kajícím hříšníkům na tel. +420 603 742 887. Je sice Rakušan, ale rozumí i mluví velice dobře česky. S jeho zkušenostmi z devítiletého  působení v Pakistánu, Libanonu a Egyptě jste se mohli setkat na stránkách Katolického týdeníku, ve vysílání Křesťanského magazínu na ČT2 a také u nás v Jemnici při přednášce „Jak se žije mezi muslimy“ konané 22. 10. 2015 ve farním kostele sv. Stanislava. Bude k dispozici pro osobní setkání již po sobotní večerní bohoslužbě v 18 h. v kostelíku sv. Víta a to do 22 h. Využijte jeho přítomnosti a zbavte se všech vin, které jste dosud neodpustili sobě nebo druhým. Někdy si stýskáme: „Kdybych věděl, co vím nyní, vše bych udělal jinak.“ Tuto milost Ti Bůh nabízí právě v tomto čase.

Svatý rok milosrdenství 2016 nabízí každému mimořádnou příležitost pro osvobození se z područí starých vin. Bůh Ti chce vrátit radost ze života, abys pomocí obdržené milosti odpuštění mohl začít psát nové řádky.

06.06.2016
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus