dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Babické vraždy 1951

Detail obálky knihy Babické vraždy 1951

Babice jsou malou vesnicí na Moravskobudějovicku, docela blízko od Dačic – jsou vzdáleny necelých 30 kilometrů. V červenci 1951 byli v této obci zavražděni 3 funkcionáři tamějšího místního národního výboru. Komunistický režim tento případ zneužil proti sedlákům a proti katolické církvi.

Státní orgány o vraždách v Babicích informovaly vzápětí poté, co k událostem došlo, s jednostrannou propagandou. Po okupaci v roce 1968 normalizační režim zneužil Babice v seriálu 30 případů majora Zemana, a tam byla docela umělecky dovedně lidem předložena komunistická verze případu.

Není divu, že po roce 1989 se celá řada autorů pokoušela dopátrat pravdy. O událostech v Babicích na jaře 1951 vyšla řada odborných studií i populárních prací. Asi nejlepší byla kniha autorů Luďka Navary a Miroslava Kasáčka Mlynáři od Babic, která vyšla v roce 2008. Nezdá se však, že by bylo zcela vše po pravdě osvětleno a předloženo čtenářům k udělání si vlastního závěru.

Nyní se s vraždami v Babicích pokouší vyrovnat historik Michal Stehlík, dačický občan, jeden z kmenových autorů našeho webu Dačice Info. Nakladatelství Academia vydalo před několika dny jeho knihu Babické vraždy 1951 jako první svazek edice 1936-1953.

Michal Stehlík ovšem hned v úvodu čtenáře informuje, že není nestranným, protože v babické kauze byl zapojen jeho prastrýc Ludvík Stehlík. Jako profesionál ovšem Michal Stehlík na několika místech například upozorňuje, že nepublikované paměti Ludvíka Stehlíka jsou zatíženy mnoha chybami a přistupuje k nim více než kriticky.

Koho babický případ zajímá, ten bude jistě s knihou Michala Stehlíka spokojen. Kniha přináší řadu nových informací, je naplněna mnohými fotografiemi a kopiemi dokumentů. Jednu z klíčových otázek po osudu iniciátora vražd Ladislava Malého autor Michal Stehlík odpovídá tak, že Malý opravdu zemřel v ječném poli u Bolíkovic…

Hledačům pravdy či milovníkům literatury faktu mohu novou knihu Michala Stehlíka Babické vraždy 1951 jen doporučit.

04.07.2016
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus