dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Anton Koczur zemřel

Anton Koczur

Dlouholetý starosta dačického partnerského města Gross Siegharts v Rakousku pan Anton Koczur zemřel v rodinném kruhu po těžké nemoci 14. července 2016. V únoru 2016 oslavil své 75. narozeniny.

Anton Koczur byl po celý život přesvědčeným a aktivním členem Sociálnědemokratické strany Rakouska. Jako lokální představitel této strany byl v letech 1975 až 2004 starostou města Gross Siegharts. Pro rozvoj Gross Sieghartsu toho vykonal mnoho. Městečko textiláků s tkalcovnami a barvírnami se změnilo v město se strojírenským průmyslem, reprezentovaným firmou Test Fuchs, vyrábějící pro letecký a kosmický program. V městě vyrostlo několik supermarketů, díky jim i dalším obchodům je Gross Siegharts regionálním obchodním střediskem (k 1. 1. 2016 měl Gross Siegharts 2788 obyvatel).

Anton Koczur byl aktivní i v dolnorakouském či rakouském měřítku. V letech 1994-98 byl místopředsedou dolnorakouského parlamentu, v období 1995 až 2003 byl viceprezidentem rakouského svazu obcí, dokonce byl členem rakouské delegace ve výboru regionů Evropské unie.

Partnerskou smlouvu mezi Gross Sieghartsem a Dačicemi podepsali starosta Anton Koczur a poslední předseda dačického MěNV Judr. Vasil Horník v listopadu 1990. Na jejím naplňování se Anton Koczur aktivně podílel. Jistě na něho v Dačicích vzpomenou zastupitelé, účastníci koncertů hudebních škol, dechových orchestrů, sportovci či dívky, které se vyučily na textilní škole v Gross Sieghartsu.

Poslední rozloučení s Antonem Koczurem proběhlo ve farním kostele v Gross Sieghartsu v pátek 22. července 2016. Přítomna byla i oficiální delegace z Dačic.

03.08.2016
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus