dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

články:

I v EU si musíme pomáhat

Vlajka EU v DačicíchProbudili jsme se v sobotu do rána, které se nijak vnějškově neodlišovalo od jiných. Přesto bylo toto ráno výjimečné a neobyčejné. Nebylo jen ránem dačickým, českým, ale i plně evropským, a to nejen v zeměpisném rozměru. Česká republika spolu s dalšími devíti zeměmi vstoupila do Evropské unie. Tento zásadní krok však nebyl provázen přílišným jásáním, ba dokonce podle obecné nálady ve společnosti byl přijat mnoha občany se zaťatými zuby jako nutné zlo. Příčiny je možné hledat jak v masivní snaze mnoha médií zastrašit obyvatelstvo nepříjemnostmi s přijetím do společenství spojenými a v přijímání přísnějších zákonných norem než bylo vzhledem k EU nutné, tak i v naší národní povaze, která nás nutí odsoudit pro jistotu veškeré změny, které jsou na obzoru.  celý článek >>>

03.05.2004
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

EU a finance pro české zemědělství

Logo Evropské unieKaždý, kdo se seznámí s možnostmi poskytování dotací v Evropské unii, si uvědomí, že zemědělství je pro Evropskou unii skutečnou prioritou.
Zemědělcům budou především poskytovány přímé platby – jednotná platba na plochu (SAPS) na základě jejich vlastní žádosti na každý hektar obhospodařované plochy. Žádosti se podávají nyní, první platby budou poskytovány od prosince 2004 do dubna 2005  celý článek >>>

23.04.2004
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Český občan před branou Evropy

Logo Evropské uniePrvního května 2004 vstupuje Česká republika do Evropské unie. Oblíbeným bonmotem je náš "návrat do Evropy". Mám za to, že z Evropy jsme se nikdy neztratili, ať se již díváme na pozitiva či negativa. Vstupujeme tudíž nikoli do Evropy, ale do společenství států, které má určité vlastnosti. Na českého občana přitom ze všech stran útočí výklad těchto vlastností, většinou v negativním podtónu. Vždyť ztrácíme kus státnosti, budeme svázáni řadou nařízení, vlastnosti jsou představovány jako podmínky. Nemám v úmyslu pouštět se do vyvracení negativních tezí. Jako konkrétní občané jsme se v referendu shodli, že nám stojí za to za všech nám známých podmínek stát se členem společenství. Mnohem více mě zajímá, jak ovlivní Evropská unie konkrétního českého člověka.  celý článek >>>

19.04.2004
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Ještě ke strukturálním fondům

Logo Evropské unieČasto diskutovaným tématem je v poslední době příprava systému pro využití prostředků ze strukturálních fondů na léta 2004 – 2006. Jako obrovský problém se jeví příprava funkčního aparátu pro agendu strukturálních fondů. Pokud budeme doufat, že se vše stihne včas, nebude na škodu podívat se na témata, která jsou definována jako priority "Společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004 – 2006". Následně si zkusme vyznačit také potřebné kroky, které mohou vést k získání financí. Jakkoli totiž obce a sdružení obcí (ale třeba i jednotliví podnikatelé) ovlivni státní aparát jen velmi těžko, stále bude platit, že štěstí přeje připraveným. Investice do systematické přípravy se neztratí ani v případě neúspěchu.  celý článek >>>

30.03.2004
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Strukturální fondy? Jistě!

Logo EUS blížícím se datem vstupu do Evropské unie se média plní úvahami o změnách, výhodách a nevýhodách, možnostech a omezeních, prostě o všem, co bude náš vstup do EU znamenat. Objevují se nová evropská slovíčka či spojení, přičemž jedním z nich je výraz "strukturální fondy".  celý článek >>>

17.03.2004
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Polsko, my a Evropská unie

S naším severním sousedem nás spojuje nejen 762 km dlouhá společná státní hranice. S Polskem a s Maďarskem jsme byli před pěti lety – 12. března 1999 – přijati do NATO. Polsko bylo stejně jako my po druhé světové válce sovětským vazalem. Demokracii si však vybojovalo dlouholetým velice aktivním bojem s komunistickou vládou díky silné pozici katolické církve i díky Solidaritě v čele s L. Wałęsou.  celý článek >>>

18.01.2004
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Vážení přátelé, ano!

Rozhodli jsme o přistoupení k Evropské unii a já jsem bytostně přesvědčen, že jsme učinili správně. Připouštím, že je pro mne výsledek nejen za celé Česko, ale především za Dačice - ANO 74,53 % vs. NE 25,47 - příjemným překvapením. Překvapením pak určitě není standardně nízká účast okolo 60 % právoplatných voličů.  celý článek >>>

14.06.2003
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Předseda senátu v Dačicích

Petr PithartDusno je až k zalknutí. Krátce po šesté hodině večerní se diváci v kinosále dozvídají, že se Petr Pithart opozdí. Někteří se vydávají před budovu kina v domnění, že jim čerstvý vzduch zpříjemní chvíle čekání. Úleva však není znatelná. Ani lísteček se nehýbá. Před kinem stojí tři urostlí chlapíci. Tváře neznámé. Ochranka tedy dorazila včas. Všichni víceméně trpělivě čekají ještě dalších 30 minut. Konečně je tady. Tmavé Audi zastavuje u kina a z vozu vystupuje menší, prošedivělý, podsaditý pán. Po kraťounkém přivítání hlavou dačických lidovců se předseda senátu i všichni další okolo stojící přesunují do útrob sálu.  celý článek >>>

06.06.2003
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Jsem pro vstup do EU

Logo Evropské unieEvropská unie je dnes jedním z nejskloňovanějších pojmů. Ať zapnete televizi, prohlížíte noviny, procházíte městy či jedete po dálnici, všude na Vás v různých obměnách juká tmavomodré logo s do kruhu uspořádanými zlatými hvězdičkami. To opravdu nelze při nejlepší vůli přehlédnout. Náš očekávaný vstup do tohoto společenství se pak stává předmětem debat nejen v médiích, ale i v rodinách, restauracích, na ulici,… Je možné se setkat s názory jak pozitivními, tak i negativními. Myslím, že je to tak v pořádku. Naštěstí jsou pryč doby, kdy názor musel být jen jeden, kdy se běžný občan nemohl vyjádřit k ničemu a byl ponížen na loutku trpně snášející vůli jediné správné strany.  celý článek >>>

01.06.2003
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Až budeme rozhodovat v referendu o Evropské unii

Hodnota členství v Evropské unii spočívá v mnoha zcela zásadních faktorech, jako je společný trh s volným pohybem osob, zboží, kapitálu, společná regionální politika atd. Podle českých sdělovacích prostředků se to však nezdá. Zdůrazňují se různé maličkosti a bezvýznamné detaily, používá se mnoha neověřených tvrzení, opakovaně se objevují dokonce lži. "Oblíbené" je neustálé počítání, zda v přechodném období dostaneme od Evropské unie dost peněz, zda bychom neměli dostat ještě víc. Přitom je jasné, že v souhrnu všech plateb a dotací budeme peníze od Evropské unie dostávat.  celý článek >>>

01.06.2003
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

« novější | starší »

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus