dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Nastavené zrcadlo

Logo voleb do Evropského parlamentu

Několik slov o evropských volbách

Na historicky první evropské volby v České republice bude jistě reagovat mnoho komentářů. Podle rčení o nošení dříví do lesa se zkusme i my ohlédnout a najít nějaké zásadní momenty těchto voleb.

Předně je zde malá volební účast, necelých 30 % je opravdu málo, nevybočuje to však z vnímání evropské problematiky u nás. Volební účast je prostě odrazem našeho vnímání Evropy, na druhé straně se při pohledu na slovenskou 17% účast můžeme přece jen cítit evropštěji. Vzhledem k nízké volební účasti bylo téměř jisté, že se komunistické straně podaří velmi slušný výsledek. Argument posttotalitní strany, ve které přežívají stalinistické názory, už před voličem neobstojí. KSČ je pro něj bohužel životaschopnou a standardní stranou, nezbývá než ji porážet ve standardním politickém boji. Toto zjištění považuji za velmi důležité. Velkým překvapením jsou jistě dvě nezávislá sdružení. Rovněž zde se ukazuje, že znechucení z klasické politiky ve spojení s mediální tváří stačí na politický mandát. Volič si nepřeje přemýšlet, rozhoduje se na základě negativní volby (klasické strany ne) a dále na základě jisté známosti (stačí se každou neděli objevovat v televizi, stát se součástí nedělního oběda a máte šanci stát se poslancem). Ze stran vládní koalice se prosadila pouze KDU-ČSL, která porazila dokonce i sociální demokracii, byť se to neprojevilo v počtu mandátů. Můžeme spekulovat o nízké volební účasti a disciplinovaném voličstvu této strany, ale pokud by si strana lidová zachovala podobný tah i do budoucna, byl by takový výsledek v celonárodních volbách úspěchem. Z politického kolbiště definitivně odchází liberálové US-DEU, kteří nenalezli způsob, jak přesvědčit voliče o své potřebnosti. Samozřejmě je třeba se zmínit o vítězi voleb, který to měl relativně jednoduché. Jako nejsilnější strana opozice musela ODS s vítězstvím uprostřed volebního období počítat, jde nyní jen o to, zda se dokáže do příštích voleb vymanit z volební kampaně, která je postavena na negaci vlády.

Při pohledu na výsledky voleb by se chtělo nejvíce lamentovat nad úrovní českého voličstva. Nízká účast, silní komunisté, silní neprůhlední nezávislí (na čem nezávislí?). Každá podobná lamentace má však své kořeny v oněch tradičních stranách, které prozatím nedokáží přesvědčit, že politika není prospěchářský svět sám pro sebe. Český volič nepřijal tezi, že strany jsou zde pro něj a nabízí mu různý způsob správy věcí vezdejších. Český volič stranám nevěří, nebyla mu předložena žádná důvěryhodná vize. Evropské volby byly kvalitním zrcadlem této skutečnosti. Doufejme, že přinesou české politice trochu sebezpytování a následnou změnu pro volby parlamentní.

14.06.2004
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus