dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Co je to Schengen?

Schengen

Schengen je malá vinařská obec ležící na řece Mosele v Lucembursku v místech, kde se stýkají hranice Německa, Francie a Lucemburska. Počet jejích obyvatel čítá něco kolem pětiset. Do roku 1985 pravděpodobně znali Schengen jen obyvatelé sousedních obcí nebo zákazníci, kterým chutnalo schengenské víno.

14. června 1985 podepsali na výletní lodi Princezna Marie Astrid kotvící na Mosele právě u vesnice Schengen zástupci pěti členských států Evropské unie – Německa, Francie, Belgie, Holandska a Lucemburska – smlouvu o postupném rušení kontrol na společných hranicích, která umožňuje společnou imigrační politiku a společný hraniční režim. Této smlouvě se začalo říkat Schengenská dohoda. Později byla doplněna Schengenskou prováděcí úmluvou.

K zakládajícím zemím se postupně přidávaly další, takže nyní aplikuje schengenskou dohodu patnáct států. Zajímavostí je, že kromě 13 členských států Evropské unie jsou plnoprávnými účastníky dva státy, které nejsou členy EU, totiž Norsko a Island.

Už 31. prosince 2007 nebo možná ještě o několik dnů dříve, se počet států, uplatňujících schengenskou dohodu, rozšíří o dalších devět, mezi nimi bude i naše Česká republika.

Běžně se hovoří o schengenském prostoru, kterým se rozumí území těch států, které podepsaly schengenskou dohodu.

Co pro nás bude znamenat členství v schengenském prostoru? Hranice se všemi sousedy České republiky – Rakouskem, Německem, Polskem a Slovenskem – se stanou takzvanými vnitřními hranicemi, to znamená, že je bude možno překračovat kdekoli a kdykoli. Na dosavadních hraničních přechodech, tak jak je známe, nebudou žádné kontroly. Nebudou tam ani žádné celní nebo pasové orgány, a po nějakém čase nepoznáte, že přejíždíte hranici mezi dvěma státy. K cestám po celém schengenském prostoru bude stačit jen občanský průkaz (předepsaného vzoru) či cestovní pas.

V hantýrce sdělovacích prostředků se jako Schengen označují smlouva, prováděcí úmluva, prostor - území států. Lucemburská vesnice Schengen byla zatlačena do pozadí, a např. při hledání na internetu se o ní nedozvíte prakticky nic.

19.10.2007
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus