dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Strukturální fondy? Jistě!

Logo EU

S blížícím se datem vstupu do Evropské unie se média plní úvahami o změnách, výhodách a nevýhodách, možnostech a omezeních, prostě o všem, co bude náš vstup do EU znamenat. Objevují se nová evropská slovíčka či spojení, přičemž jedním z nich je výraz "strukturální fondy".

Zdánlivě odpudivý tvar přitom skrývá mimořádné možnosti především pro tzv. slabší regiony. Je tak velice reálně možné, že Dačicko a Slavonicko stojí před obrovskou šancí změnit svoji (mnohdy pěstovanou) "ztracenost" ve výhodu při grantových řízeních. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo postupně od prosince 2003 do března 2004 několik významných dokumentů, které definují budoucí témata podpory, toky financí, podmínky a cíle. Vycházejí přitom většinou ze "Společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004 – 2006". A co vlastně zdůrazňuje tento programový dokument? Zmíním jen některé z priorit – podpora podnikání ve vybraných regionech, rozvoj dopravy v regionech, rozvoj služeb pro cestovní ruch, rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch atd. Také se Vám zdá, jakoby se programový dokument nebezpečně blížil potřebám a možnostem Dačicka a Slavonicka? Myslím, že při bližším pohledu je využitelnost a šance zřejmá. Při pohledu na cílové příjemce podpory najdeme jen málo případů, kdy by tato podpora nebyla určena obcím, městům či sdružením obcí. Zároveň každé euro "něco stojí", v tomto případě důkladnou přípravu, informovanost, definování si vlastních cílů, smysluplné projekty, prostě investici do budoucnosti. Věřím, že dačická radnice si je i přes velké problémy s nemocnicí vědoma této jedinečné příležitosti a investici do budoucnosti města a regionu nepromešká.

V této chvíli je sice pravdou, že Evropská unie zdvihá varovný prst nad naší laxností při přípravě podmínek a mechanismů pro fungování těchto fondů, věřme však, že se úřednický aparát přece jen rozhýbe a budeme si moci v krátkém časovém horizontu na finance Evropské unie reálně "sáhnout".

17.03.2004
autor: Michal Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus