dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

články:

Dušičky

Svíčky - ilustrační foto„Ukončete nástup, dveře se zavírají.“ Tuto nahranou frázi si občasní návštěvníci našeho hlavního města a hlavně jeho pravidelní obyvatelé musí vyslechnout před odjezdem vlakové soupravy na každé zastávce pražského metra.  celý článek >>>

03.11.2016
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Odzvoněno

Prázdniny skončily...Posledním dnem měsíce srpna zazněl naposledy refrén prázdninové hymny: „Jsem volný, aleluja“. Jemnické autobusové nádraží i náměstí Svobody opět ožilo dětmi se školními brašnami. Některé přicházejí ke škole po Husově, jiné myší dírou nebo Zámeckou uličkou. Jsou ale i tací záškoláci, kteří se k ZŠ přibližují raději oklikou pod městskými hradbami, aby ještě stihli trochu provětrat své plíce či utlumit mysl. Ulice V Zahrádkách takový „relax“ přímo nabízí. Všechny tyto cesty však nakonec vedou k zastavení v „pekošce“, kde lze doplnit tekutiny, zakoupit svačinu či pořídit něco na zub.  celý článek >>>

06.09.2016
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Zub času

Část věže kostela sv. Jakuba staršího v Jemnici - PodolíPodolský kostel apoštola sv. Jakuba Staršího s románskou věží oslavil svůj svátek 25.7. Je nepřehlédnutelnou jemnickou sakrální stavbou. Jeho interiér zdobí nástěnné fresky datované rokem 1515 a gotická výbava presbytáře včetně sedile a dvou pastoforií: jedno je zabudované ve východní stěně na epištolní straně a druhé - volně stojící v prostoru - na straně evangelní a je doplněné i letopočtem 1518 se značkami nejméně dvou kamenických hutí. Na vrcholu sloupu bohatě ozdobeného stupňovitými věžičkami s typickými kraby jsou tři postavy: sv. Jan Křtitel s beránkem, Ježíš s trnovou korunou a sv. Jakub s misionářskou lasturou - nádobkou křtu.  celý článek >>>

03.09.2016
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Poděkování

JemniceVýměna vodovodního potrubí a kanalizace v prostoru náměstí Svobody a obnova hlavního sběrače směrem k jemnické čističce je už téměř u konce. Zbývá ještě zprovoznit Novou cestu, obnovit zadláždění chodníků v místech výměny přípojek a máme plánovanou renovaci za sebou.  celý článek >>>

04.03.2016
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Almužna

Tříkrálová sbírka - logoJemničtí koledníci navštívili začátkem ledna většinu domácností, aby všem, kteří jim otevřou, svým zpěvem povinšovali štěstí, zdraví a dlouhá léta. Ostatním pak, kteří nebyli doma, popřáli totéž přes poštovní schránku, do které vložili Tříkrálové přání. Každý také mohl přispět do Tříkrálové sbírky, která byla letos určena na výstavbu Domova pro matky s dětmi a Rané péče v Třebíči. Část výtěžku poslouží k dokončení rekonstrukce budovy na ul. Gen. Sochora, kde sídlí služby pro seniory a nemocné a na poskytování humanitární pomoci všem, kteří se ocitli nebo nacházejí v nějaké nouzi. Více informací se můžete dovědět na www.trebic.charita.cz.  celý článek >>>

04.02.2016
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Zeman tři roky prezidentem

Miloš ZemanV těchto dnech si připomínáme tříleté výročí od chvíle, kdy jsme si poprvé v přímé volbě vybrali prezidenta republiky. Tehdy jsem si výsledek výběru dovolil na tomto serveru stručně okomentovat článkem Zeman prezidentem. Rád bych se nyní trochu zamyslel nad dosavadním fungováním Miloše Zemana coby hlavy našeho státu.  celý článek >>>

27.01.2016
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Jemnická brána

Brána v JemniciKrál Přemysl Otakar I. nařídil, aby na jihu českého království byla vybraná města ohrazena hradbami. Tzv. „opevňovací“ listina (forti muro) z roku 1227 je adresovaná i Jemnici. Záměrem panovníka bylo zajištění bezpečnosti země před ohrožením. Nákladné vybudování hradeb se obyvatelům Jemnice mnohokráte vyplatilo. V neklidných dobách válek a vpádů různých ozbrojených hord zachraňovali za bezpečnými hradbami města své majetky a životy i vesničané z blízkého okolí. Také historická slavnost Barchan vypovídá o dobré pověsti města jako bezpečného místa, kde nehrozilo násilí nebo zabití.  celý článek >>>

11.01.2016
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Pocta návštěvou

Syrští uprchlíciByla neděle odpoledne a já se chystal na odpolední bohoslužbu v Rancířově. Ozval se však telefon a můj dobrý známý – táta vícečlenné rodiny - se ptal, zda mne může se svými dětmi navštívit. Omluvil jsem se nebo spíše vymluvil, že po nadité sobotě a neděli se již těším na vytoužený oddech. Klídek se však nekonal. Naopak, následně se dostavily výčitky. On se však neurazil a zase se po čase ozval a nabídl další možnost setkání. To jsem už nezaváhal a řekl ano.  celý článek >>>

05.10.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Život má smysl i cíl

Lidé - ilustrační fotoV roce 1948 vyhlásilo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. Stalo se tak 10.12.1948. Po dvou světových válkách, které zdecimovaly celé národy, rodiny i jednotlivce, tak konečně zvítězila touha po všeobecné obnově společenského řádu a zajištění důstojnosti pro každého člověka. Od proklamované volby: spravedlnost je nedělitelná - buď se vztahuje na všechny bez rozdílu a nebo je výsadou jen pro některé - se tzv. Charta lidských práv neustále rozšiřuje. Proto když si dáte do vyhledávače na internetu heslo „právo“ zjistíte, kdo všechno se dovolává uznání svých svobod. Každá, i ta nejmenší komunita, si vyhrazuje právo, aby byla celou společností respektována její odlišnost. Takovéto pojetí a prosazování specifické svobody by však nemělo být jenom jednostranným požadavkem tolerance, ale mělo by i na druhé straně definovat z toho plynoucí povinnosti. Právo a povinnost jsou dvě strany jedné mince. Společnost, kde přibývají nároky na právní jistoty jednotlivců s odlišnými prioritami či orientací, musí sama sebe chránit před zvýhodňováním menšin na úkor většiny. Znát své svobody se dětí učí už ve škole, ale také je třeba jim často připomínat i povinnosti. Když někdo překročí hranice svobody druhých a tak se proviní proti zákonu, požívá sice dále své právní ochrany, ale následný soud určí míru viny a trestu, délku vazby a případné izolace.  celý článek >>>

31.08.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Nekonečný příběh…

Kostel sv. Jakuba v Jemnici
Letos tomu bude již 500 let, co původní farní kostel sv. Jakuba v Jemnici - Podolí byl rozšířen o další sakrální část. Stalo se tak v roce 1515, kdy vedle prostorově nevyhovující románské apsidy z roku 1108 byla realizována další stavba. Ta byla pak ještě prodloužena od vítězného oblouku směrem na východ. Nově vzniklý presbytář se svou gotickou klenbou, zdobenou freskami biblických postav a též českými národními světci, se tak - vedle románské věže - stal nejkrásnějším prvkem celého chrámu. Skvostem této části interiéru je však nepochybně sloupové pastoforium pro uchovávání Nejsvětější svátosti oltářní z roku 1518. Tři roky před tímto kamenickým dílem sloužila k témuž účelu nika v pravé stěně vedle gotického sedilia, ozdobená ostěním z kamene a opatřená dvířky na klíč.  celý článek >>>

03.07.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

« novější | starší »

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus