yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Zmrtvýchvstání Ježíše Krista

Boží hrob? Jedna z možností...

Ale v neděli záhy zrány přišly (ženy) ke hrobu nesouce vonné věci, které připravily. Nalezly však kámen odvalený od hrobu a vešedše do něho nenalezly těla Pána Ježíše. Když byly proto bez rady, postavili se najednou dva muži podle nich v rouše skvoucím. Když se bály a svůj obličej k zemi schýlily, řekli jim: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není ho tuto, ale vstal. Rozpomeňte se, kterak mluvil k vám, když byl ještě v Galileji. Pravilť: ‚Syn člověka musí býti vydán v ruce lidí hříšných a býti ukřižován a třetího dne vstáti z mrtvých’.“ I rozpomenuly se na slova jeho.

A vrátivše se od hrobu, zvěstovaly to všecko jedenácti a všem ostatním. Byla to Maria Magdalena a Johanna a Maria matka Jakubova a ostatní s nimi, které to pověděly apoštolům. Ale slova ta zdála se jim jako nesmysl; nevěřili jim. Petr pak vstav běžel ke hrobu a nakloniv se uzřel prostěradla, ana leží o sobě; i odešel domů, divě se tomu, co se stalo.

Nový zákon, přeložil Dr. Sýkora a upravil Dr. Hejčl, vydal Exerciční dům ve Frýdku 1947
Evangelium sv. Lukáše, 24. kapitola, verše 1 až 12

06.04.2010
autor: Svatý Lukáš komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus