dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Hrrr na ně!

Foto z demonstrace podporovatelů Holešovské výzvy

Mailovou schránku i facebook mi poslední dobou plní čím dál častěji zprávy, dokumenty a prezentace, které mne přesvědčují o tom, jak je naše politická scéna nelidská, zkorumpovaná, hloupá, zlodějská a „jánevímjakještěmizerná“. Drtivá většina návrhů pak vyzývá ke změně vlády, výměně poslanců, odstoupení prezidenta atd. Jen výjimečně jsou navrhovány alespoň nějaké kroky, které by měly následovat po kýžené výměně.

Nemohu říci, že by se mi mnohé vládní kroky líbily. Nejsem okouzlen aférami nejrůznějších osob zastávajících významné funkce. Nesouhlasím také s většinou názorů, které prezentuje náš prezident. Ale stejně tak jsem znechucen postojem těch, kteří mi posílají výše uvedené výzvy. Nechápete proč? Pokusím se tedy svůj postoj alespoň trochu ozřejmit v následujících bodech:

1) Náš politický systém
Zastupitelská demokracie není ideální zřízení, které by automaticky nabízelo bezstarostný a bezproblémový život svým občanům a starostlivé, nezištné politické představitele. Demokracie je systém, kde o složení politické scény rozhoduje většina, která jednak podléhá nejrůznějším náladám, často nereálným slibům a politickým aspirantům s manipulativními schopnostmi. Čím je voličská základna méně kultivovaná (jako např. u nás), tím horší výsledky přináší výběr politických zástupců. Přesto neznám jiný systém, který by umožňoval „bezpečnější“ a funkčnější uspořádaní našeho státu. Všechny nedemokratické režimy, které jsme v minulosti zažili, napáchaly škody, jejichž ovoce sklízíme právě v podobě své nekultivovanosti – politiky z toho samozřejmě nevyjímaje.

2) Osoby v politice
To je nejoblíbenější terč útoků. Často určitě právem. Jen podotýkám, že naši politici nejsou mimozemšťané, ale obstojný vzorek naší společnosti. Jsou zajisté ctižádostivější než většina z nás, ale v povahových vlastnostech a způsobu jednání se výrazně neliší od nás, svých voličů. Jsou ve funkcích proto, že jim to umožnili jak ti, co volební právo využívají, tak ti, co volby ignorují.
Zaznívá postesk nad tím, že slušní lidé se do politiky pro její špínu nehrnou a ani nemají šanci se mezi ty „vlky“ dostat. Když pominu stěží obecně definovatelný pojem slušnosti, který si každý z nás vykládá po svém, vychází mi z toho závěr, že „slušní“ lidé svou pasivitou sami do značné míry zapříčiňují kritizovaný stav. A pokud již na politickou scénu vstoupí, lidé v nich vzhledem k mediální masáži a absenci vlastního úsudku nejsou většinou schopni tu „slušnost“ rozpoznat.

3) Hledání viníků
Do jisté míry je lidské a pochopitelné, že máme potřebu hledat viníky všude jinde, než v sobě samých. Dělá to tak až na vzácné výjimky většina lidí. Rozdíl je pouze v tom, jak je společnost v oblasti přehlížení vlastních nedostatků daleko. U té naší české se mi ta „slepota“ zdá být ve velmi pokročilém stádiu. S dychtivostí hltáme zprávy, ve kterých jsou příčiny dnešní převážně společenské krize spatřovány ve stranách, lobistech, bankách, poslancích, senátorech, imigrantech, atd. a žijeme v utkvělé, leč mylné představě, že jsme bez viny.

Co s tím? Máme tedy rezignovat na kritiku a spokojit se se stávajícím stavem? Nebo máme v příštích volbách otočit politickým kormidlem opět o 180 stupňů? Myslím, že ani jedno ani druhé. Pokud jsme ještě nepochopili, že překotná změna tváří a politického směru nikam nevede, pak jsme odkázáni dále snášet všechno „nepohodlí“, které nyní pociťujeme. Média nám v nepochopení budou vycházet ochotně vstříc zprávami motivovanými honbou za vyšším nákladem či sledovaností a my budeme pasivně konzumovat vše, co nám předloží.

Cestou ven ze začarovaného kruhu může být pouze zahájení pozitivních změn ve společnosti. To zní sice z mnoha stran, nepříjemné však na tom je, že musíme začít sami u sebe – a to už zase tak často slyšet není. Měli bychom se naučit přemýšlet o událostech a nenechat se připravovat o svobodu tím, že budeme pouze papouškovat názory, nad jejichž kvalitou nejsme ochotni se zamyslet. Možná je také čas zapřemýšlet nad svou vlastní angažovaností ve věcech veřejných (opravdu tím nemyslím stranu pana Bárty). Velmi by pomohlo, kdybychom konečně začali dodržovat pravidla a to nejen zákonem daná, ale i ta nepsaná. Neuškodilo by také ubrat na sobectví, zlepšovat vztahy s druhými lidmi a začít skutečně vychovávat své děti. Zní to složitě? Asi ne, ale udělat v tom směru první krůčky bude určitě těžší. Pokud k takovým změnám nebudeme mít vůli a budeme stále hledat vinu všude jinde než u sebe, pak nám asi není pomoci...

17.03.2012
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (4)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus