dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Numero?

Kreditní karty - ilustrační foto

Občanka s čipem, biopas, řidičák, kreditky všeho druhu, karty parkovací, pojišťovací, slevové, klubové a nevím, jaké ještě. Soudě podle záložek v nové peněžence je jich možno nashromáždit ještě mnohem více. Zdá se, že na papírové peníze a drobné mince už moc místa nezbývá, asi vše brzy vyřeší čip nastřelený za uchem nebo číslo na předloktí. Jméno člověka krok za krokem nahrazuje NUMERO.

Ani Jules Verne, který předpověděl mnohé z technických zázraků současné doby, neměl dostatek fantazie, aby si představil nový, čísly zakódovaný svět, zasíťovaný vlnami na všech možných frekvencích. Tato vysoce sofistikovaná konstrukce dat se sice chová jako dobrý sluha, ale snadno se může stát i špatným pánem. Všechny transakce se totiž dějí elektronickou cestou, a ta, v případě proudového kolapsu, jede jen na záložní zdroje - tzv. na baterky. Ty ovšem slouží jen k uchování dat a ne ke standardní práci. Zkrátka, když vypadne proud a vy právě sedíte u přepážky v bance, máte smůlu. Dveře se uzamknou a budete muset čekat na vysvobození, až energetici světlo opět rozsvítí. Počítačové terminály mají ale ještě jednu vlastnost, a tou je naprogramování na určité postupy. Jejich operační paměť však pracuje - na rozdíl od jednání člověka - zcela pragmaticky. Všichni její uživatelé jsou nuceni se jí podrobit. Důsledky těchto nadefinovaných kroků jsou i v případě výjimečných situací zavazující a nezměnitelné. Člověk se musí podřídit technice, tomu co „stvořil“.

Proč? Stručně řečeno: datový terminál pracuje přesně, ale bez soucitu a smilování.

Možnou nadvládu techniky a čísel nad člověkem uvedu na příkladu z mé únorové návštěvy Říma. Papež František při sobotním setkání 1. 2. 2014 v aule Pavla VI. vyslal dvě stě padesát rodin a 28 kněží na misii ad gentes. Cesta rodiny, kterou jsem do Říma a zpět doprovázel, nebyla vůbec jednoduchá. Otec čtyř dětí procházel při vstupu do letadla na vídeňském letišti poslední elektronickou kontrolou a jedno dítě měl v náručí. Místo dvou letenek však přiložil na digitální čtečku jen jednu. Netušil, že tím ona druhá - jeho vlastní - nebyla počítačem zaregistrovaná. Při zpáteční cestě se najednou ukázal problém. NUMERO si stálo na svém, samoobslužný počítač byl v neděli dopoledne neoblomný. Let Radka K. do Říma se podle databáze nekonal. Také pracovník, který všechny cestující odkláněl k automatickým terminálům, byl rezolutní a stál si na svém. Vše funguje ok. Trvalo dosti dlouho, než souhlasil, aby se nastalá záležitost řešila s přepážkovou úřednicí. Ta nakonec konstatovala totéž, co ji nadiktovala obrazovka počítače. Páteční let Radka K. z Vídně byl zrušen, tj. nekonal se, a tak je třeba zakoupit novou letenku, a to na další letadlo, které ovšem letí až odpoledne. Letenka se musí koupit samozřejmě nejen do Vídně, ale i zpět do Říma v ceně 160 Euro. V té chvíli hrozilo, že jeho manželka s dětmi poletí sama a on počká na další let. Nakonec se ukázalo, že i dvacet minut před odletem lze zakoupit expresní letenku - ovšem za dvojnásobnou cenu. Tak se i stalo a rodina byla pět minut před odletem opět pohromadě. Setkání s počítačovými  automaty však nebylo poslední. Tiket z parkoviště na vídeňské letiště zněl na 49,50 Euro. Místo peněz si však automat žádal kartu. I na parkovací závoře vládlo NUMERO. Jen díky člověku - byl to nějaký Ind, který přijel na výjezd z  parkoviště mercedesem a uhradil parkovné svou kartou - se závora zvedla a bylo možné  ohrazené a kamerami hlídané parkoviště opustit. Na dálnici domů už naštěstí žádná elektronická brána nebyla - díky zrušeným celnicím. Poslední direktiva techniky se projevila při použití navigace z Vídně domů. I zde vystrčilo své růžky NUMERO. Neústupně vyžadovalo použít dočasně uzavřenou silnici. Naštěstí selský rozum ještě funguje a tak se jelo zpět jinou cestou.

Jaké z toho plyne poučení?

Technika je dobrý sluha, ale může se stát špatným pánem. Když se člověk octne pod vládou čísel, hesel a kódů, musí se mít hodně na pozoru, aby rychle zvládl tuto novou řeč, nový jazyk. Svět „NUMER“ je přesný, ale neoblomný. Nahrazuje mezilidské vztahy datovými schématy bez lásky a soucitu.

Pravým opakem je jednání Boha. Místo aby vystupoval v roli tajemného, nadpozemského mimozemšťana, stal se člověkem, abychom se ho nebáli a mohli v jeho lidství zakoušet lásku, soucit a milosrdenství.

Ano, Mesiáš - Spasitel a Vykupitel lidstva - je ten, který přišel v těle. Kdo to popírá, je Antikrist. Nebo-li je proti Kristu, protože povýšil jiné naděje a vsadil na klamné jistoty - stal se modlářem. Odosobněná situace člověka je zvláštně bolestná tam, kde vznikají jakási robotická, odlidštěná pracoviště. Dominantní vládu techniky a přístrojů je zvlášť cítit na jednotkách intenzivní péče velkých nemocnic. Pacient je zde napojen na všechny možné detektory, drény a infuzní dávkovače. Jeho obraz je monitorován na vzdálené obrazovce velínu spolu s dalšími stejně sledovanými „případy“. Cesta domů i na věčnost je vyjádřená řečí NUMER a grafů. V tom druhém případě se na obrazovce místo kmitajícího kardiogramu objeví rovná čára. Péče o zdraví je zde sice dokonalá, ale bez slz a modliteb nejbližších, hřejivého doteku podané ruky a štěbetání dětí, které kolem sebe šíří tolik potřebný elixír mládí.

Děkujme při slavení Velikonoc Bohu za jeho Vtělení a Vykoupení. Za to, že se stal člověkem, aby povýšil cenu našeho lidství do božské důstojnosti. A nedovolme, aby nám odlidštěná vláda NUMERA přerostla přes hlavu.

Jak útěšně zní radostné velikonoční ALELUJA, poselství o tom, že naše osudy jsou nezpochybnitelně směrovány k slávě vzkříšení. Syn Boží a syn člověka k nám mluví lidským hlasem, dává se nám poznat ve svém mystickém těle církve a můžeme se ho dotýkat skrze společenství bratří a sester.

14.04.2014
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus