dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Život po životě

Ak. sochař Jaroslav Šlezinger

Každé poctivé dílo obvykle přežívá svého autora: napsaná kniha, namalovaný obraz, vyřezaná či z kamene probuzená postava. Tvůrce „odchází“, jeho umělecká výpověď zůstává a dále promlouvá. Co platí o věcech, tím více se vztahuje na člověka: žák předává dále získanou moudrost od svého učitele, učedník um svého mistra, děti lásku svých rodičů.

V jemnickém farním kostele sv. Stanislava i na místním hřbitově můžete shlédnout několik plastik z díla akadem. sochaře Jaroslava Šlezingera. Na význam jeho celoživotního díla i obdivuhodného svědectví života našeho rodáka zvláště poukázal ministr kultury Daniel Herman, když jej spolu s několika dalšími osobnostmi ocenil titulem Rytíř české kultury (Praha - Národní divadlo – 27. 2. 2015).

I když mu mimořádná pocta byla udělena „In memoriam“, tato skutečnost nijak neoslabuje její význam, ba naopak. Zdůrazňuje nadčasovost umění, krásy a pravdy.

Je dobře, když si národ váží těch, kteří stáli za svou pravdou a byli ochotni pro ni snášet křivdy a přinášet oběti. Také další vyznamenaná - zpěvačka Marta Kubišová - byla kdysi umlčena totalitní mocí, ale svůj talent si vzít nedala. Dál svěřenou hřivnu uplatňovala v úzkém kruhu svých věrných, kteří se s ní nebáli setkávat, i když byla na indexu nežádoucích osob tehdejšího totalitního režimu. Na rozdíl od našeho sochaře jí však bylo nakonec dopřáno, aby své životní ocenění mohla osobně převzít. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. I posmrtná rehabilitace je poselstvím pro všechny, kteří- ač zdeptáni - si uchovávají naději, že jejich dobré a ušlechtilé postoje neupadnou v zapomenutí. Naštěstí před Boží pravdou nelze skrýt ani dobro ani zlo. Ona zachytí a vynese na světlo světa i ty skutečnosti, které na zemi zůstaly skryté. Nemusíme se proto trápit, když naší pozemské - lidské spravedlnosti ledacos unikne. Před tou nebeskou - vševědoucí - se tak již nestane. Tou je každá slza či kapka krve zachycena a zvážena. A to nejen kvůli potrestání viníků, ale i k jejich záchraně. Bůh totiž - naštěstí od mnohých z nás - není nějaký Zoro mstitel, kterému jde o pomstu, ale především o záchranu všech. Proto každý člověk, který přešel branou smrti na onen svět, má možnost vidět zlo, které způsobil nebo mu nezabránil, aby toho mohl litovat a přijmout nabídnutou očistu. Aby mohl člověk vstoupit do společenství s Bohem a spasenými lidmi, musí nejprve vidět a poznat pravdu o sobě - rozpoznat zrno od plev, dobro od zla. Teprve pak je možné, aby se člověk ztotožnil s Božím viděním uplynulého času a mohl přijmout nabídnuté milosrdenství. Bez tohoto prozření a následného kajícího postoje nelze vstoupit do společenství s druhými, ani se samotným Stvořitelem. Proto dovršení dějin na konci časoprostoru předpokládá nové stvoření světa a také obnovení těch, kterým jejich duchovní bytí Bůh zviditelní ve vzkříšení těla. Stručně řečeno: aby mohl člověk vstát z mrtvých do věčného bytí, musí v něm být nejprve vzkříšen syn Boží, druhý Kristus (Christianus - alter Christus). Bible tuto pravdu vyjadřuje slovy: „Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.“ (1 Kor 15, 22)

Velikonoce jsou oslavou života, který není pod mocí smrti, protože je dílem Boží věčné vlády v nás. V tomto duchu nás vyzval papež František k iniciativě „24 hodin pro Pána“. Ve skutečnosti máme stále žít tak, aby pánem našeho života byl Pán. Na skutky Boží lásky zjevené v lidství Ježíše, která se neleká ani smrti křížem, je každá forma smrti krátká. Dílo Lásky je nesmrtelné. Všichni máme šanci žít věčný život ve vzkříšeném Kristu a společně volat Aleluja, živ buď nad smrtí zvítězitel!

20.04.2015
autor: Josef Brychta komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus