dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Konference architektury středověku v Telči

Telč

Přes 100 archeologů a historiků umění z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska se tento týden sešlo v prostorách nového pracoviště brněnské Masarykovy univerzity v Telči.

V prostorách, kde sídlí Střední odborná škola a které nyní patří univerzitě, pořádá ve dnech 20. – 24. září Filozofická fakulta Masarykovy univerzity XXXVI. mezinárodní konferenci "Architektura a archeologické památky (movité a nemovité) – ochrana kulturního dědictví". Konferenci zahájil v pondělí odpoledne místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědy, kultury, lidská práva a petice Senátu PČR Václav Jehlička, pod jehož záštitou se konference koná.

Konference archeologie středověku se koná každoročně již po 36 let střídavě na území Čech, Moravy a Slovenska. Každoroční zasedání má nosné téma z oblasti archeologie. Letošní konference se vzhledem k fenoménu Telče zaměřuje na architektonické dědictví a ochranu kulturních památek a jejich konzervaci a prezentaci. Přihlášeno je kolem 70 referátů a diskusních příspěvků, které jsou rozděleny do jednotlivých okruhů – středověké město, středověké hrady, středověké vesnice, církevní architektura, kláštery a jednotlivé předměty hmotné kultury. Součástí konference je také celodenní odborná exkurze, která účastníky tentokrát zavede do oblasti moravsko-česko-dolnorakouského pohraničí. Na programu je např. prohlídka Slavonic, zaniklé středověké vesnice Pfaffenschlag, hradu Landštejna a dále v Rakousku měst Weitra, Gmünd, Litschau, Heidenreichstein.

"Konference jistě přispěje k většímu poznání památek a kultury středověkého období v širším středoevropském kontextu, informovanosti o nových výsledcích bádání a užšímu kontaktu mezi jednotlivými badateli," říká organizátor konference profesor Zdeněk Měřínský, vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

21.09.2004
autor: Marie Fojtová komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus