yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Biomasa

Biomasa

Na téma obnovitelných zdrojů

Schválená státní energetická koncepce ČR do roku 2030 předpokládá zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla. Ve výše uvedené koncepci je v podmínkách ČR hlavní podíl budoucího nárůstu obnovitelných zdrojů využití biomasy cca o 70 %.Využitím biomasy se nezvyšuje koncentrace CO2 v atmosféře. Česká republika se totiž zavázala v souvislosti s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu, že v období do r. 2008 až 2012 sníží emise skleníkových plynů o 8% v porovnání s úrovní r. 1990. Současná poměrně nízká výkonnost českého hospodářství umožní zřejmě daný cíl bez větších problémů splnit.

Za biomasu, v souvislosti s jejím energetickým využitím, obvykle považujeme látky biologického, tj. rostlinného nebo živočišného původu (např. odpadní a palivové dřevo, obilní a řepková sláma, rychle rostoucí rostliny, pěstované cíleně pro energetické účely, bioplyn z odpadů živočišné či rostlinné výroby. Starší si ještě vzpomenou, že před nedávnem na žádné zemědělské usedlosti nebyly popelnice. Ne, že by lidé byli nepořádní, ba naopak, ale prostě to nebylo potřeba. Proč? Protože všechny materiály se využívaly téměř beze zbytku. Odpadu bylo málo, protože nebyly obaly a plasty, s potravinami se více šetřilo a rozložitelné zbytky skončily na hnojišti a následně na poli. Tím se koloběh živin a prvků uzavřel.

Při řešení způsobu energetického využití biomasy je nutno vycházet nejenom z ekonomických hledisek, která jsou v tomto případě určující, ale i hledisek ekologických, aby nadále nedocházelo k dalšímu zatěžování přírody. Energetický problém skleníkového jevu pro nás nespočívá v tom, jaké elektrárny stavět pro další získávání energie (zda použít fosilní, či jaderné palivo), ale v tom, že již nelze více uvolňovat všechny energie – pro elektrárenství, teplárenství, automobilismus apod., protože termoemise lidské činnosti již regionálně překročily ekologicky únosné meze. Lidstvo se nezbytně musí naučit žít hospodárněji.

Dnes nikdo nemůže chtít, aby lidé opět chodili na WC umístěné na hnojišti, pro mléko s konvičkou, všude pak pěšky nebo jezdili na povozech tažených zvířaty. Co však můžeme je využít posledních poznatků vědy a zdrojů kolem nás v obnovitelných cyklech, a tedy neplýtvat energií ani ničím jiným. Jestliže budeme recyklovat rozložitelné materiály např. prostřednictvím anaerobní fermentace, spojíme několik přínosných aspektů do jednoho velkého výsledku, a tím je udržitelný rozvoj (život) na zemi.

15.02.2005
autor: Eduard Janča komentáře: zobrazit (1)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus