yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Program a vzdělávání

Pohled do školní třídy

KDU-ČSL a oblast školství

V následujících řádcích se nechci zabývat rozborem celých programů politických stran, jednak to nedovoluje rozsah tohoto článku, jednak to nepovažuji za přínosné, jelikož každého z nás zajímá pouze zlomek z programu jednotlivých stran. Můj zájem je zaměřen na postoj stran ke vzdělávání. Ze všech politických stran ( které mají takřka jistou účast v budoucím parlamentu), je nejpřijatelnější program KDU-ČSL a ČSSD. Ostatní programy zde nyní nebudu hodnotit z různých důvodů. Program Strany zelených je podle mého názoru profesionálně nekomplexní, ODS program nezveřejnila a program KSČM prostě nečtu, jelikož to pro mě není demokratická strana.

Programy KDU-ČSL a ČSSD jsou si v mnoha ohledech velmi podobné. Jsou to programy, které vycházejí z evropských trendů ve vzdělání. Nebudu se na tomto místě zabývat srovnáním nuantních rozdílů v obou programech, budu se snažit podrobněji přiblížit program KDU-ČSL. Můj náhled bude mít tři části: 1. Klady, 2. Zápory, 3. Co mi chybí…

1. Kladů v programu KDU-ČSL je více než záporů. Mezi hlavní klady považuji důraz na výuku cizích jazyků, zvyšování prestiže řemesel, zkvalitnění pedagogické profese, dokončení reformy maturit, podpora vysokoškolského vzdělávání a konečně důraz na další vzdělávání. Nyní se pokusím vysvětlit, proč jsou některé tyto snahy přínosem pro vzdělávání.

Výuka cizích jazyků patří mezi základní kameny našeho vzdělávacího systému, aby byl konkurenčně schopný s evropskými státy. Po vstupu ČR do EU je tento důraz na jazyky ještě více aktuální. Je nezbytné, aby se na ZŠ učily dva cizí jazyky s tím, že angličtina bude povinná. Také je velmi přínosná snaha vyučovat na SŠ ve vybraných předmětech v cizím jazyce. Nakonec nejde jen o naše děti, ale také o celou společnost, která se musí učit jazykům, jelikož i my jsme součástí sjednocené Evropy. Jako zádrhel se ovšem jeví nedostatek kvalitních pedagogů pro výuku jazyků.

Dalším kladem, který má velkou váhu, je zvyšování prestiže řemesel. Dnešní společnost si neuvědomuje, jak důležité je mít kvalitní řemeslníky, kteří jsou skutečně nedostatkovým zbožím. Je načase si uvědomit, že člověk nemusí mít maturitu, aby byl dostatečně nejen finančně, ale i společensky ohodnocen. Rodiče by neměli být frustrováni z toho, že jejich děti studují na středních odborných školách obory, které jsou ukončeny výučním listem. Není to potupa a ani to není známka nevzdělanosti. Také je nutné, aby se do vzdělávání více zapojily firmy, které si tím vychovávají nové kvalifikované pracovníky.

Dále se musím zmínit ještě o jednom kladu programu KDU-ČSL, kterým je zkvalitnění pedagogické profese. Tento bod je bezesporu alfou a omegou vzdělávání ve všech zemích na celém světě. Naprosto souhlasím s názorem, že prvotním úkolem je jak zkvalitnění přijímacího řízení pro nové pedagogy, tak zvýšení jejich ohodnocení. Společnost již několik generací považuje učitelskou profesi za jednu z nejprestižnějších, ale na druhé straně již není dostatečně finančně ohodnocena. Zde je však kámen úrazu, jelikož kvalitní učitel půjde pracovat tam, kde je kvalitně ohodnocen a učit pak chodí ti, kteří jsou nekvalitní a nemají ani špetku talentu pro tuto profesi.

Pokud shrnu klady, musím přiznat, že je zde mnoho dobrých nápadů, které jsou nejen přínosné, ale především důležité pro kvalitu vzdělávání!

2. Záporů je několik. Prvotně chci říci, že jde pouze o můj osobní pohled, který nemusí korespondovat s názory jiných. Jako výrazné zápory vidím především kvantitativní tlak na snadnější přístup k vysokoškolskému vzdělávání, školné na VŠ a konečně větší podporu církevních škol.

Co se týče vysokoškolského vzdělávání a jeho větší dostupnosti... Zde jsem velmi skeptický, jelikož větší otevřenost VŠ by přinesla mnoho problémů, které by se týkaly organizační struktury škol. VŠ nejsou připraveny na zvýšený počet studentů na školách. Také mám obavy, že by se s větším počtem studentů úměrně zhoršila kvalita výuky. Jako další problém vidím snahu státu a všech politických stran mít co nejvíce studentů na VŠ a dohnat statistiky s Evropou. Nejde o množství, ale o kvalitu! Pokud se budeme snažit mít velké množství studentů na VŠ a nebudeme výrazně zvyšovat kvalitu, můžeme se dočkat degradace našeho terciárního vzdělávání. Školné na VŠ je otázka, která je problematická a těžko proveditelná, pokud se nevytvoří jasný a efektivní systém placení školného, včetně sociálních záruk přístupnosti ke vzdělání. Na druhou stranu ji nestavím do pozice jednoznačného odmítání.

3. Co mi chybí v programu KDU-ČSL? Jde o dvě oblasti. První je jasná a mrzí mě, že ještě není skutečností. Jde o posílení všeobecného základu na SŠ, který by zjednodušil plynulejší přechod z humanitních na nehumanitní obory. Dále by zjednodušil rekvalifikace. Je to trend, který je v Evropě velmi silně prosazován a má význam pro snížení nezaměstnanosti. Druhá věc, která mi chybí, je definice důraznější drogová prevence a boj s kriminalitou mládeže přímo v kapitole vzdělávání, jakkoliv se objevuje v kapitole vnitřní bezpečnost. Je mnoho programů, které bojují proti těmto neduhům, ale ne vždy jsou využívány, což je velký problém a proto bych přivítal větší koordinaci ze strany státu.

Celkově se ovšem dá říci, že program KDU-ČSL je podle mého názoru vyvážený, je přínosný a má reálné základy, které se dají splnit, což považuji jako nejdůležitější zjištění z hlediska voliče.

25.04.2006
autor: Tomáš Stehlík komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus