dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

Michal Stehlík získal ocenění Kraje Vysočina

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph. D.

V Horáckém divadle v Jihlavě byly 22. října 2010 předány medaile Kraje Vysočina. Oceněno bylo šest osobnost, které přispěly k rozvoji regionu. Jedním z oceněných skleněnou medailí byl i spolupracovník našeho serveru doc. Michal Stehlík. Medaile předával hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina, kamennou medaili, získal pediatr Václav Miláček, který je spojen s celoživotním působení v nemocnici v Havlíčkově Brodě. V nemocnici pracoval neuvěřitelných 42 let a jeho zkušenosti i přístup k pacientům jsou dlouhodobě mimořádně oceňovány.

Skleněnou medailí bylo oceněno dalších pět osobností. Miroslav Marek, spoluzakladatel Agentury Dobrý den v Pelhřimově, Stanislav Neveselý, sportovec a trenér, Zdeněk Geist, člen PTP, Zdeněk Vyhlídal, prozaik, novinář, pedagog a osvětový pracovník a také Michal Stehlík, historik a děkan FF UK.

Konkrétně u Michala Stehlíka byla oceněna klíčová role při přípravě Dolnorakouské zemské výstavy 2009. Mezi dalšími argumenty padlo, cituji: „Odbornými i politickými českými i rakouskými kruhy je velmi ceněn jeho zásadní přínos, kterým on a jeho tým přispěli k úspěchu první přeshraniční zemské výstavy. Michal Stehlík významným způsobem přispěl k propagaci i zvýšení prestiže nejen Telčska, ale celé Vysočiny.“ Není přitom jistě náhodou, že po zkušenosti s Dolnorakouskou zemskou výstavou byl Michal Stehlík osloven Krajem Vysočina, aby se stal hlavním kurátorem nově připravované stálé expozice Muzea Vysočiny Třebíč na třebíčském zámku.

Za náš server k tomuto ocenění gratulujeme a věříme, že se dočkáme i dalších podobných projektů také přímo v regionu Dačicka.

25.10.2010
autor: Pavel Kamír komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus