dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

100 let od narození P. Josefa Navrkala

P. Josef Navrkal

Josef Navrkal se narodil 25. ledna 1912 ve Vídni českým rodičům. Po rozpadu Rakousko-Uherska se rodina vrátila zpět na Moravu. Josef Navrkal vystudoval znojemské reálné gymnázium. Rozhodl se pro studium teologie, kterou vystudoval v letech 1931 až 1936 na teologickém institutu diecéze v Brně.

5. července 1936 byl Josef Navrkal v Brně vysvěcen na kněze. Jeho první kněžské působení bylo v Mikulově. V letech těsně před II. světovou válkou to jistě nebylo lehké. Po obsazení Mikulova v roce 1938 vystřídal několik působišť, až v roce 1942 je povolán sloužit jako vikář při brněnské katedrále. Tam prožil zbývající čas války. V roce 1946 byl jmenován 1. vikářem brněnské katedrály.

Tvrdé proticírkevní tažení komunistů v letech po únorovém převratu 1948 postihlo i Josefa Navrkala. V roce 1949 byl zatčen. Půl roku strávil ve vyšetřovací vazbě, nebyl ani odsouzen, ani amnestován, a v roce 1950 se mohl ještě vrátit do funkce, kterou předtím zastával.

Jako malý chlapec v Jemnici jsem Josefa Navrkala neznal, ale jeho jméno jsem četl v Cyrilometodějském kancionálu („Josephus Navrkal, censor“). Ve vydání tohoto kancionálu se Josef Navrkal velmi angažoval, je tím vysvětlováno i jeho vzetí do vyšetřovací vazby v roce 1949.

Kněžskou službu v brněnské katedrále mohl vykonávat jen do roku 1954. Pak byl na nátlak komunistů odsunut na Znojemsko. V roce 1957 je znovu zatčen, prý „za podvracení republiky v kázáních“, a odsouzen k trestu vězení. Vězení si odpykával mimo jiné i v uranových dolech na Příbramsku.

Při amnestii k 9. 5. 1960 se sice dostal na svobodu, ale státní souhlas k výkonu kněžské služby nedostal. Vystřídal několik dělnických povolání. Od roku 1966 mohl vypomáhat v duchovní správě, a teprve od roku 1969 bylo povoleno, aby znovu nastoupil jako farář, tentokrát v Olbramkostele.

Normalizace Husákova režimu však znovu P. Josefa Navrkala postihla. V roce 1978 je z okresu Znojmo vystěhován na tehdy prázdnou faru ve Starém Hobzí a od 1. června 1978 dostává státní souhlas k duchovní službě jen pro výpomoc právě ve Starém Hobzí. Zde se dočkal pádu komunistického režimu.

Když v roce 1991 proběhlo v Dačicích česko-rakouské sympozium Hranice a sousedství, jehož součástí bylo též provedení Mozartovy mše spojenými silami rakouských a českých muzikantů a zpěváků při dopolední mši v dačickém kostele sv. Vavřince v neděli 22. září, byl pozván P. Josef Navrkal jako kazatel. Zhostil se svého úkolu velice dobře jak v češtině, tak i v němčině.

V roce 1993, v 81 letech odešel P. Josef Navrkal ze Starého Hobzí do Lechovic u Znojma, kde nadále sloužil jako farář a duchovní správce sester III. řádu sv. Františka. Papež Jan Pavel II. jej v roce 2000 jmenoval kaplanem Jeho Svatosti s čestným titulem Monsignor.

15. března 2003 se pozemský život Mons. P. Josefa Navrkala završil.

24.01.2012
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (1)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus