dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

60 let od smrti Rudolfa Novotného

mjr. Rudolf Novotný

V závěru roku 2013 uplynulo výročí, které si zaslouží být připomenuto. 29. prosince 1953, tedy před šedesáti lety, zemřel voják z povolání, major Rudolf Novotný.

Nejdramatičtější kapitola jeho života se odehrála v letech 1944-45 v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava.

Co tomu předcházelo? Rudolf Novotný se narodil 28. prosince 1914 v obci Kbel v okrese Mladá Boleslav. Vyrůstal v obyčejné rodině spolu se 2 sourozenci (bratrem a sestrou). Po základní škole se vyučil dámským kadeřníkem a několik let v tomto oboru pracoval.

V roce 1936 nastoupil vojenskou základní službu. Po obsazení republiky Němci byl propuštěn do civilu. Vrátil se krátce ke svému povolání dámského kadeřníka.

V únoru 1940 opustil Protektorát s cílem bojovat za svobodné Československo. Cestou přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii se nakonec dostal až do Francie. Od května 1940 byl začleněn do československého vojska ve Francii a podílel se na bojích o Francii. Po porážce Francie byl s ostatními vojáky evakuován do Anglie. Nadřízení velitelé brzy rozpoznali jeho schopnosti a proto již v roce 1941 byl zařazen do speciálního výcviku zaměřeného na přípravu členů parašutistických skupin, vysílaných do okupované vlasti.

V noci na 5. května 1944 byl vysazen jako člen skupiny Spelter u Kramolína na Třebíčsku. Skupinu tvořili velitel štábní kapitán Břetislav Chrastina, rotný Jaroslav Kotásek, rotný Rudolf Novotný jako radiotelegrafista a četař Jan Vavrda. Osud jim připravil samé těžkosti. Nebylo v jejich silách zakrýt stopy po seskoku, v prvních hodinách působení ve vlasti se od nich natrvalo oddělil velitel Chrastina, selhaly záchytné adresy. Velmi brzy jim na stopu přišlo brněnské gestapo.

Parašutisté Kotásek, Novotný a Vavrda našli úkryt v hájovně u Boňova u Jaroměřic nad Rokytnou. Tam je v noci z 15. na 16. června 1944 přepadlo několik stovek německých vojáků doprovázených gestapáky. Rotný Kotásek při přestřelce padl, zbývajícím parašutistům Novotnému a Vavrdovi se podařilo uniknout.

V dalších měsících se Novotný a Vavrda uchytili na Želetavsku. Rudolfu Novotnému se podařilo navázat a udržovat až do konce války rádiové spojení s Londýnem (jejich vysílačka se jmenovala Lenka). Parašutisté připravili přijetí 2 shozů zbraní a dalšího materiálu k vybavení partyzánů, jejichž skupiny se vytvořily pod jejich vedením.

Rudolf Novotný se v říjnu 1944 setkal s odbojáři z Dačic. Vyvrcholením spolupráce parašutistů a dačických odbojářů pak bylo vyhození německého vojenského vlaku 1. května 1945 u Toužína (viz článek: 90 let od narození Augustina Mrvky).

Po skončení války se Rudolf Novotný stal důstojníkem československé armády. Mimo jiné využíval své schopnosti radiotelegrafisty (např. jako radista na velvyslanectví v Paříži v letech 1945-48).

Zemřel nečekaně v 39 letech v Brně.

10.01.2014
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus