yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

100 let od narození P. Metoděje Kotíka

P. Metoděj Kotík

18. července 1915 se v obci Dolní Bory narodil Metoděj Kotík. Dolní Bory jsou vesnicí s necelými 400 obyvateli, která patří jako místní část do obce Bory a leží asi 9 km od Velkého Meziříčí.

V mládí se Metoděj Kotík rozhodl pro životní poslání katolického kněze. 5. července 1940 byl v Brně vysvěcen na kněze. Své kněžského působení začal jako kaplan v Jemnici. Když v srpnu 1946 zemřel dosavadní jemnický farář Josef Kolář, byl kaplan Kotík jmenován farářem. Bylo mu jen 31 let!

Ti, kteří navrhli a rozhodli o ustanovení P. Kotíka jemnickým farářem, jej dobře ohodnotili. Mladý kněz byl velmi aktivní. Na věži jemnického kostela chyběly za války zrekvírované zvony. První úsilí P. Kotík zaměřil na pořízení nových zvonů. V roce 1949 byl posvěcen nový zvon sv. Vít vážící 9 q, v roce 1952 nový zvon sv. Jakub o váze 11 q a v roce 1954 největší zvon sv. Stanislav o hmotnosti 17 q. Zvony byly pojmenovány podle tří jemnických kostelů. V době poválečné nouze a přídělového hospodářství musel farář organizovat sbírky kovů, aby mohly být zvony ulity.

Nezůstalo ale jen u zvonů. Varhany jemnického farního kostela sv. Stanislava pocházely z roku 1723, jejich zhotovitelem byl dačický varhanář Horák. Po dvou stech letech již nevyhovovaly, a tak P. Kotík organizoval sbírky peněz na zaplacení nových varhan a také v té době musel podstoupit složitá jednání, aby znárodněný podnik v Krnově nové varhany vůbec dodal. Všechno skončilo úspěšně a 17. února 1952 byly slavnostně nové varhany posvěceny. Původní varhany z Jemnice byly demontovány a znovu instalovány v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Dešné.

Bez nadsázky je možno říci, že díky obrovskému nasazení faráře Metoděje Kotíka i jeho tehdejšího kaplana P. Josefa Šmída jemnická farnost vzkvétala. To samozřejmě neušlo pozornosti jemnických komunistů ani dačického církevního tajemníka. Když si P. Kotík „nenechal poradit“, byl přeložen z Jemnice pryč – v roce 1954, po 14 letech kněžského působení v Jemnici a po 8 letech odpovědnosti za farnost ve funkci faráře.

P. Kotík působil po přeložení z Jemnice jako administrátor ve farnostech Nové Město na Moravě, Mikulovice u Znojma a Horní Dunajovice. V roce 1966 byl přeložen do Křižanova. Tam působil dlouhých 44 let, i když v posledních pěti letech svého života jako výpomocný duchovní. V Křižanově se významně zasloužil o rozvoj úcty k blahoslavené Zdislavě, která z Křižanova pocházela. Jeho úsilí v tomto směru přispělo k tomu, že 21. května v roce 1995 mohl papež Jan Pavel II. při své návštěvě České republiky na letišti v Olomouci-Neředíně za účasti jednoho sta tisíc věřících Zdislavu z Křižanova svatořečit.

P. Metoděj Kotík byl Benediktem XVI. 6. prosince 2006 jmenován kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat titul Monsignore.

Před pěti lety, 19. července 2010 ve věku 95 let, P. Metoděj Kotík zaopatřen svátostí nemocných zemřel v nemocnici v Mostištích.

13.07.2015
autor: Jan Jelínek komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus