yalovaescortbayanlari.net tekirdagescortbayani.xyz tokatbayanescortlarim.xyz yozgatbayanescortlar.net rizeescortbayan.org kutahyaescortbayanlarim.xyz edirnedekiescortlar.com corluescortbayanlar.com canakkaleescortlari.org corumbayanescortlar.com escortcorum.net ardahan.escortlari.xn--6frz82g karabuk.escortlari.xn--6frz82g kars.escortlari.xn--6frz82g kirklareli.escortlari.xn--6frz82g kirsehirescortbayanlarim.xyz ordubayanescortlar.net sivasbayanescort.org zonguldakbayanescort.org

dačice info

křesťansko-demokratický server

hlavní nabídka:

reklama:

informace o autorovi:

Foto autora
Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)

Narozen 1927 v bavorském Marktlu. Katolický biskup a kardinál, v letech 2005 až 2013 byl 265. papežem katolické církve. K 28. 2. 2013 na funkci papeže rezignoval a žije ve Vatikánu v ústraní. Je autorem mnoha spisů, zejména odborných. Široké veřejnosti je známé jeho třísvazkové dílo „Ježíš Nazaretský“.

publikované články autora:

Sv. Terezie od Ježíše - 3. část životopisu

sv. Terezie od JežíšeNení snadné shrnout několika slovy hlubokou a členitou tereziánskou spiritualitu. Chtěl bych zmínit některé podstatné body. Za prvé: svatá Terezie podává evangelní ctnosti jako základ veškerého křesťanského života, zejména odpoutání od majetku čili evangelní chudobu, a to se týká nás všech; vzájemnou lásku jako podstatný prvek komunitního a společenského života; pokoru jako lásku k pravdě; rozhodnost jako plod křesťanské odvahy; teologální naději, kterou popisuje jako žízeň po živé vodě. Nezapomíná však ani na lidské ctnosti: vlídnost, pravdivost, mírnost, skromnost, laskavost, radostnost, kulturu. Za druhé, svatá Terezie vybízí ke hlubokému souladu s velkými biblickými postavami a k živému naslouchání Božímu Slovu. Cítí se spřízněna především se snoubenkou z Písně písní a s apoštolem Pavlem a samozřejmě s trpícím Kristem a s Ježíšem v eucharistii.  celý článek >>>

23.12.2014
téma: zajímavosti komentáře: zobrazit (0)

Sv. Terezie od Ježíše - 2. část životopisu

sv. Terezie od JežíšeParalelně se svým niterným zráním začíná světice konkrétně rozvíjet myšlenku reformy karmelitánského řádu. Roku 1562 zakládá v Avile za podpory biskupa města, don Álvara de Mendozy, první reformovaný karmelitánský klášter a krátce poté dostává také svolení generálního představeného řádu, Jana Křtitele Rossiho. V následujících letech pokračuje v zakládání nových Karmelů, celkem sedmnácti. Zásadní je pak setkání se svatým Janem od Kříže, s nímž roku 1568 zakládá v Duruelo nedaleko Avily první konvent bosých karmelitánů. Roku 1580 dosahuje toho, že je v Římě zřízena autonomní provincie pro její reformované Karmely, což je počátek řeholního řádu bosých karmelitánů (a karmelitek). Terezie končí svůj pozemský život uprostřed plné zakladatelské aktivity. Roku 1582 po založení Karmelu v Burgosu během zpáteční cesty do Avily v noci 15. října v Alba de Tormes umírá s těmito dvěmi větami na rtech: „Umírám nakonec jako dcera církve.“ a „Už nadešla, můj Ženichu, chvíle, abychom se viděli.“. Život prožila ve Španělsku, ale strávila jej pro celou církev. Blahořečil ji papež Pavel V. roku 1614 a kanonizoval Řehoř XV. roku 1622. Za „Učitelku církve“ ji prohlásil Boží služebník Pavel VI. roku 1970.  celý článek >>>

20.11.2014
téma: zajímavosti komentáře: zobrazit (0)

Sv. Terezie od Ježíše - 1. část životopisu

sv. Terezie od JežíšePři katechezích věnovaných církevním otcům a velkým středověkým postavám teologů a žen jsem poukázal také na několik světců a světic, kteří byli pro svou vynikající nauku prohlášeni za učitele církve. Dnes bych chtěl zahájit kratší řadu těchto setkání a doplnit prezentaci učitelů církve. A začnu světicí, která představuje jeden z vrcholů křesťanské spirituality všech dob: svatou Terezii z Avily (od Ježíše).  celý článek >>>

04.11.2014
téma: zajímavosti komentáře: zobrazit (0)

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info
Server provozuje Lidové sdružení Dačice
Webmaster: C@mus